Mornig Talk โครงการชลประทานมุกดาหาร

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า (Morning Talk) ในหัวข้อเรื่อง : บทบาทงานชลประทานในโครงการพระราชดำริศูนย์พัฒนา และบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า บ้านโพนสิม เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว นำทีมโดย นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และคณะทีมงานโครงการชลประทานมุกดาหาร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7