กั้นกระสอบทรายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ร่วมกันกั้นกระสอบทรายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งมีความสูง 30 เซนติเมตร และสามารถจุน้ำได้ 520,000 ลบ.ม ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี