ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนประจำปี 2561

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 และนายสิริวัฒน์ ปานดำ หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนประจำปี 2561 ที่เขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้ข้อมูล