นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ และปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภูกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ