ขอเสนอโครงการสำคัญ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมเรื่อง ขอเสนอโครงการสำคัญ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายนิวัติ คำแน่น ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานชลประทานที่ 7