ติดตามสถานการณ์น้ำสถานีวัดน้ำท่า M.7

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำสถานีวัดน้ำท่า M.7 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนประจำปี 2561 ณ บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี