านบริหารบุคคลและสวัสดิการร่วมประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review AAR)

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ร่วมประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review AAR) เพื่อทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น ปรับปรุงการทำงานและความรู้ในการทำงานครั้งต่อๆไป โดยมี นางกัลยารัตน์ ปานดำ หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องชุมเล็กสำนักงานชลประทานที่ 7