แถลงข่าวแนวทางการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำมูล ปี 2561

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมแถลงข่าวแนวทางการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำมูล ปี 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำมูล ปี 2561 โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นผู้ให้แถลงข่าวในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นายชิดชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และช่อง NBT ณ สำนักงานชลประทานที่ 7