นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง พร้อมด้วย นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีกำหนดการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมเร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 7 และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่องคมนตรีและคณะ จะเดินทางไปเยี่ยมและขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการ โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7