ประชุมหารือกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำมูล ปี 2561

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดประชุมหารือกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำมูล ปี 2561 ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 6 และสำนักงานชลประทานที่ 8 เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นายชิดชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7