สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ศึกษาดูงานในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการเตรียมความพร้อมของการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 โดย นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับนายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการเตรียมความพร้อมของการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี