วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117

วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 “RID CREATIVITY & INNOVATION 2019” ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการชลประทาน 2562