เข้าดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำให้กับเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ของศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันเขต สปป. ลาว