กิจกรรมทำความสะอาดกำจัดวัชพืชและปลูกต้นไม้

วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมทำความสะอาดกำจัดวัชพืชและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาสมาคมผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์