ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูล บริเวณชุมชนหาดคูเดื่อ เนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง