ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย และสถานที่ขออนุญาตให้ดูดทรายในพื้นที่แม่น้ำชี