กิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทาน 116 ปี 13 มิถุนายน 2561

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 116 ปี นำโดย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยนายนิวัติ คำแน่น ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสิริสรรเพชญ จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นายสุนทร อ่อนวิมล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมทำกิจกรรม


เวลา 09.09 น. ร่วมสักการะศาลประจำสำนักงานชลประทานที่ 7


เวลา 09.30 น.ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย บริเวณบ้านพักรับรอง


เวลา 11.00 น. ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป


เวลา 14.10 น. ร่วมปลูกต้นไม้และกิจกรรม 5 ส.