เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี