โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้มอบหมายให้ นายพงศ์กรณ์ กำแหง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสามผง และผู้นำชุมชน ณ บริเวณโครงการฝายห้วยปากบัวน้อย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมี นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานกิจกรรม