ประชุมหารือแนวทางรูปแบบการนำเข้าข้อมูล การรายงานอัตโนมัติ และระบบแจ้งเตือนภัยออนไลน์

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการนำเข้าข้อมูล การรายงานอัตโนมัติ และระบบแจ้งเตือนภัยออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference โดยมี นายเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี