ต้อนรับองคมนตรี และคณะฯ และร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.45 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมต้อนรับนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเดินทางมาประชุมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้ประชุมเร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 7  ผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2560 – 2561 และแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายสมบูรณ์ วงค์กาด รองประธานอนุกรรมการฯ นายวิมล จันทรโรทัย ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 และในเวลา 14.30 น. องคมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ไปยัง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน บรรยายสรุปข้อมูลโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมพบปะเกษตรกร และผู้อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ