ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย สำหรับงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นระบบ Video Conference

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย สำหรับงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ