สชป.7 ร่วมสนทนาในรายการ มองรอบทิศ ในประเด็น “เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ”

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.20 น. นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมสนทนาในรายการ มองรอบทิศ ในประเด็น “เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ” ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี