ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 ผ่านระบบ Video Conference

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 รอบ 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน 2561) ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ