ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2562

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายศิริศักดิ์ ชุติธนธีระกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2562 เพื่อคาดการณ์สถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ปี 62 โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ