พิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา ปัดกวาดทำความสะอาด และตัดแต่งกิ่งไม้

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา ปัดกวาดทำความสะอาด และตัดแต่งกิ่งไม้ ณ วัดหนองคลอง ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ