ประชุมแนวทางการขอตั้งงบประมาณประจำปี และการจัดหา/พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านระบบ Video Conference

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแนวทางการขอตั้งงบประมาณประจำปี และการจัดหา/พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7