ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่าย VPN สัญจร ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่าย VPN สัญจร ครั้งที่ 2/2562 เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่าย VPN สำหรับหน่วยงานในกรมชลประทานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7