ทำความดีบริจาคโลหิต “โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ”

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมทำความดีบริจาคโลหิต “โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ” เพื่อเป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกด้าน จิตสาธารณะหรือจิตอาสา ในการเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิต ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอและปลอดภัย ณ บริเวณห้องประชุมส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7