ประชุมแนวทางดำเนินการกำจัดวัชพืช ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมแนวทางดำเนินการกำจัดวัชพืช ประจำปี 2562 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายสิริสรรเพชญ จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมด้วย นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 7