ประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (งบ.พ.ร.บ.)

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (งบ.พ.ร.บ.) โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7