ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแต่ละโครงการฯ

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแต่ละโครงการฯ โดยมี นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7