ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2/2561

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2/2561 โดย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 300 ตึกศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน