รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน, นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7, นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี, เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 และคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2562 ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี