กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit school)

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit school) เพื่อถ่ายทอดความรู้ ควบคู่กับการเรียนรู้ การปรึกษา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมี นายนิวัติ คำแน่น ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานชลประทานที่ 7