ประชุมการติดตามผลการเบิกจ่าย การใช้งบประมาณและติดตามความก้าวหน้าของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมการติดตามผลการเบิกจ่าย การใช้งบประมาณและติดตามความก้าวหน้าของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยนายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7