โครงการชลประทานอุบลราชธานี เปิดงาน KicK Off โครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมเปิดงาน KicK Off โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี หัวหน้าฝ่ายช่างกล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ งานอาคารบังคับน้ำลำห้วยสะพือ ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี