คป.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม “กรมชลประทาน เดินหน้าขับเคลื่อน ไทยนิยม ยั่งยืน Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ”