ตรวจสอบสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม งาน Kick Off โครงการไทยนิยมยั่งยืน

27 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. รอง ผส.ชป.7 พร้อมด้วย ผคป.อุบลราชธานี สจจ.15 และ จนท.โครงการอุบลราชธานี ร่วมตรวจสอบสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม งาน Kick Off โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยสะพือ ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี