ารมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุม เรื่อง การมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และนายสุพัฒน์ ฤทธิชู ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี