ประชุมหารือการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแผนปฎิบัติการแนวทางการบำรุงรักษาโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทานโดยวิธี RAP/Walk Through

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแผนปฎิบัติการแนวทางการบำรุงรักษาโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทานโดยวิธี RAP/Walk Through เพื่อหารือหลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน เพื่อมุ่งสู่ RID number1 โดยมี นายสิริสรรเพชญ จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เป็นประธานการประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7