โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ทางด้านชลประทาน ( RID Web MAP Service )

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ทางด้านชลประทาน ( RID Web MAP Service ) โดย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มี นายเทิดศักดิ์ ลักษณะหุต ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7