ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 7 : ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม ลงพื้นที่ ดูงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่แสนสุข ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี