ประชุมการติดตามผลการเบิกจ่าย การใช้งบประมาณและติดตามความก้าวหน้าของงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมการติดตามผลการเบิกจ่าย การใช้งบประมาณและติดตามความก้าวหน้าของงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายนิวัติ คำแน่น ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการฯ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและ ปรับปรุงระบบชลประทานโครงการฯ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7