วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2560

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางจันทร สุวรรณบูลย์ หัวหน้างานธุรการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายศักดิ์ดา สมบูรณ์ราช หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล นายมารุต องค์สถาพร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี