ต้อนรับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และร่วมประชุมการแก้ไขน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ให้การต้อนรับ พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และคณะ และร่วมประชุมการแก้ไขน้ำท่วม และภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลตรีธัญญา เกียรติสาร เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานชลประทานที่ 7