เปลี่ยนธงแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมจากธงสีเหลืองเป็นธงสีเขียว

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ดำเนินการเปลี่ยนธงแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมบริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย และสะพานข้ามแม่น้ำมูลอีก 2 แห่งในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีจากธงสีเหลือง เป็นธงสีเขียว ซึ่งหมายถึง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ