ผส.ชป.7 มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายทองเปลว กองจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายทองเปลว กองจันทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ณ กรมชลประทาน สามเสน