ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินสมรรถนะ พร้อมสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายนิวัติ คำแน่น ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายสุนทร อ่อนวิมล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินสมรรถนะ พร้อมสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานชลประทานที่ 7 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7