ประชุมแนวทางการปฎิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ในส่วนบริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2560/61

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมแนวทางการปฎิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ในส่วนบริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2560/61 โดยมีนายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ

ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7